50Ω Direct Feed Low Q Low Noise Yagi Design


18 element CQM7018DX 70CM (432MHz) 5.62λ...

CQM7018DX in 4nec2

CQM7018DX

CQM7018DX Q-factor

Vertical Plane
Vertical Plane

 

SWRHorizontal Plane
CQM7018DX SWRCQM7018DX Horizontal Plane

 

4 x CQM7018DX residential in AGTC LITE
4 x CQM7018DX residential in AGTC LITE

 

Antenna Files...

 

CQM7018DX.nec
4CQM7018DX.nec
CQM7018DXGNU.xls

 More from G4CQM, links to other pages/topics of interest...


Legal...


Flag Counter

Flag Counter started on September 14th 2017...


HTML5